Chứng khoán giảm nhiệt, kênh gửi tiền tiết kiệm không còn hấp dẫn, dòng tiền đầu tư cuối năm dự kiến sẽ chảy mạnh vào bất động sản như một kênh đầu tư vừa an toàn vừa có hiệu quả cao.