fbpx

GÓC CHUYÊN GIA

QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN 9

QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN 9

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000.