Làn sóng vốn ngoại tỷ USD ồ ạt đổ vào BĐS công nghiệp Việt Nam, và đây là những lý do