2018 nguồn cung bất động sản giảm mạnh, nguyên nhân do đâu