Nhật đe ngừng dự án metro số 1 vì bị chậm trả 100 triệu USD