Với nhà ở hình thành trong tương lai hay nhà ở đã được bàn giao nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, việc chuyển nhượng thực hiện duy nhất qua hình thức chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở.

Vậy, trình tự thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi chi tiết trong video dưới đây.