fbpx

LONG BÌNH

Phường Long Bình là một phường thuộc quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường Long Bình có diện tích 16,77 km², dân số năm 1999 là 14410 người, mật độ dân số đạt 864 người/km²