Thứ nhất: Điều kiện để xin cấp giấy phép xây dựng

Luật Xây Dựng 2014, Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Theo thông tin bạn cung cấp thì đây là thửa đất nông nghiệp nên bạn cần chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 57 Luật Đất Đai 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, ngoài ra còn phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt. Ngoài ra, bạn cần đáp ứng điều kiện về tách thửa theo quy định của UBND tỉnh để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì bạn tiếp tục xin cấp Giấy phép xây dựng.

Theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì diện tích tối thiểu để tách thửa đối với phường thuộc thành phố Vũng Tàu là 60 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m. Đối chiếu với quy định trên, nếu thửa đất đáp ứng được điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì đủ điều kiện về diện tích tách thửa.