Ngày 4/5, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến nút giao Vành đai 2), Quận 9.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao), UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP chủ trì, phối hợp sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo, đánh giá về tính cấp bách, mức độ ưu tiên đầu tư dự án làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP tham mưu, đề xuất Thường trực UBND TP cho chủ trương thực hiện thí điểm đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy trình thực hiện dự án BT mới đã được UBND TP thông qua, trình Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và UBND TP đã chuẩn bị quỹ đất thanh toán cho Hợp đồng BT dự án, giao Sở GTVT thẩm định, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được duyệt, giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp Sở, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP được giao chủ trì, phối hợp sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình duyệt các thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP khẩn trương rà soát, cung cấp danh mục quỹ đất đã hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có khả năng sử dụng để thanh toán Hợp đồng BT dự án; tham mưu, trình đề xuất Thường trực UBND TP. Sở Tài chính TP (Ban Chỉ đạo 09) rà soát, cung cấp danh mục quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước có khả năng sử dụng thanh toán Hợp đồng BT dự án; tham mưu, trình đề xuất Thường trực UBND TP theo đúng quy định.

Được biết, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến nút giao Vành đai 2) có lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn, đặc biệt là xe tải hạng nặng, xe container vận chuyển ra vào cảng Phú Hữu, thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường này, giải quyết giao thông cho các cảng lân cận.

Theo Sở GTVT TP, dự án xây dựng, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường số 990 đến nút giao Vành đai 2) có chiều dài khoảng 1,83km; mặt cắt ngang đường 30m hoàn chỉnh theo quy hoạch; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng hơn 800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2018 – 2020.