Hoàn công là việc ghi nhận phần tài sản trên đất (nhà ở, công trình) vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Vậy, Hồ sơ hoàn công xây dựng gồm những gì ?

Theo quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ của Bộ Xây Dựng, có 8 loại giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hoàn công xây dựng, bao gồm :

 1. Giấy phép xây dựng
 2. Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có)
 3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
 4. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công
 5. Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng
 6. Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng)
 7. Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có)
 8. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, vận hành thang máy (nếu có)

Như vậy có thể thấy rằng, các giấy tờ văn bản cần chuẩn bị sẽ nằm trong 8 loại trên. Tuy nhiên không phải công trình nào cũng cần phải có đầy đủ 8 loại mà căn cứ vào tình hình thực tế mà số lượng có thể khác đi.

Tối thiểu một bộ hồ sơ hoàn công xây dựng sẽ cần 4 loại giấy tờ sau:

 1. Giấy phép xây dựng
 2. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
 3. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công
 4. Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng

DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG TẠI QUẬN 9

DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG TẠI QUẬN 9

DỊCH VỤ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 9

DỊCH VỤ TÁCH THỬA HỢP THỬA ĐẤT QUẬN 9

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT QUẬN 9


CÔNG TY ATD GROUP

☎️ Hotline: 0927 979 406 – 0977 076 254
🌐 Website:http://atdgroup.vn/
📬 Email: info.atdgroupvn@gmail.com
⛪️ Fan Page: https://www.facebook.com/congtyatdgroup/
🔵 Địa chỉ: số 3 Tạ Thu Thâu – Hiệp Phú – Quận 9 – Tp HCM