Nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao của những người môi giới bất động sản thì mới đây hội môi giới bất động sản đã chọn ngày 29/6 làm ngày truyền thống, ngày hội lớn của những người hành nghề môi giới bất động sản, và được tổ chức thường niên. Và năm 2018 “ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam” lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 28-29/6/2018.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản, nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam đã được pháp luật thừa nhận từ Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và ngày càng khẳng định vai trò to lớn, quan trọng trong việc phát triển kinh tế Việt Nam.

Năm 2017, cả nước có 84.362 giao dịch địa ốc thành công, trong đó đội ngũ các nhà môi giới bất động sản Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng, góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững. Cộng đồng các nhà môi giới bất động sản ngày càng trở thành một chủ thể quan trọng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Chúc mừng những người môi giới bất động sản chuyên nghiệp và chân chính.