Theo quyết định 60/2017 thay thế quyết định 33 của UBND TP Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018

Dưới đây là các bước thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp qua đất ở

Bước 1:

Chủ đầu tư, hay cá nhân phải có sổ đỏ ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Bước 2:

Sau đó đến Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận huyện nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

(ở đây chúng ta đang xin chuyển từ nông nghiệp qua đất ở) bao gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sữ dụng đất + sổ đỏ. Thủ tục nộp này hết sức đơn giản. Và có quy trình và thời gian rõ ràng của từng khu vực.

Bước 3:

Tiếp đó Phòng tài nguyên môi trường sẽ tiến hành quy trình như sau: nhận đơn + sổ đỏ => sẽ tiến hành đi xác minh thực địa

( xem đất này nằm ở đâu? Có tranh chấp hay không?) và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có phù hợp hay không?

Bước 4:

Sau đó, Phòng tài nguyên môi trường sẽ hướng dẫn cho chủ đầu tư, cá nhân đi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư, cá nhân sẽ liên hệ với chi cục thuế của quận huyện đó, để đóng thuế và phải có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế của chi cục thuế.

Bước 5:

Chủ đầu tư, cá nhân sẽ nộp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính

đến phòng Tài Nguyên Môi Trường

=> Phòng tài nguyên môi trường sẽ trình lên ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền

cho phép chuyển mục đích sữ dụng đất từ đất nông nghiệp=> đất ở.

Bước 6:

Khi ủy ban nhân dân cấp quận huyện ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp qua đất ở.

Phòng Tài Nguyên Môi Trường sẽ cập nhập, đăng ký biến động trên hệ thông quản lý

=> cấp giấy chứng nhận mới cho chủ đầu tư, cá nhân.

Bước 7:

Từ đó chủ đầu tư, cá nhân có thể bán đất ở, hay làm những thủ tục phân lô, dự án, xây nhà.

NHỮNG LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TÁCH THỬA ĐẤT 

  • Diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM chia thành ba khu vực, tối thiểu là 36 m2 .
  • Không phân biệt đất có nhà hay không có nhà. Do đó các cơ quan có thẩm quyền cũng không phải xác minh lại thời điểm hình thành căn nhà.
  • Người dân có đất ở trong quy hoạch hỗn hợp hoặc quy hoạch dân cư xây dựng mới sẽ được tách thửa nếu sau ba năm mà quận/huyện rà soát, điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch, kế hoạch SDĐ hằng năm của quận/huyện.
  • Khu đất tách thửa đất ở, chủ đất phải thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu tại khu vực.
  • Đất sản xuất nông nghiệp cũng được giải quyết tách thửa. Theo đó, đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500 m2, đất trồng cây lâu năm là 1.000 m2